رسم عاشق کشی وشیوه ی شهرآشوبی                       

جامه ای بود که بر دامن او دوخته بود(حافظ)

با سلام خدمت همه کسانی که یا شهرسازند یا به هر نحوی با شهر وشهرسازی سر وکار دارند. که فکرکنم همه جامعه باشند؟!

این وبلاگ رو برای چند هدف راه انداختم که هدفای زیر رو دنبال می کنه:

شهرسازی آکادمیک: مقالات شهرسازی ، پرداختن به کنکور ارشد مخصوصا برنامه ریزی شهری

شهرسازی حرفه ای : مسائل ومشکلات اجرایی پروژه ها مصاحبه با افرادی که کار اجرایی داشتند

شهرسازی مردمی : همه مسائل شهر وشهرسازی که مردم عادی با اون سروکار د ارند از ترافیک وازدحام اون تا مسائل کمبود مسکن ، حاشیه نشینی

مطالب ادبی هم در این وبلاگ در مورد شهر وشهرسازی پیدا می شه(شهر ما شطرنجی ست ما مهره نیستیم . احمد شاملو)